Hóa học

Bài 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Đề bài

a) Thế nào là liên kết cộng hoá trị không phân cực (không cực) ?

b) Thế nào là liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) ? Mỗi trường hợp hãy cho hai thí dụ và biểu diễn các liên kết bằng công thức electron.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây 

Bạn đang xem bài: Bài 13.14 trang 34 SBT Hóa học 10

Lời giải chi tiết

a) Liên kết cộng hoá trị không phân cực là liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0,4. Các cặp electron chung phân bố đồng đều giữa hai nguyên tử.

Thí dụ : \(H_2\) ;               \(Cl_2\)

             H : H ;                   Cl : Cl

b) Liên kết cộng hoá trị phân cực (có cực) là liên kết giữa hai nguyên tử khác nhau có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7 ; các cặp electron phân bổ lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn.

Thí dụ:   HCl ;                                  HF

            H :Cl ;                                H :F

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button