Hóa học

Bài 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Đề bài

a)  Hãy biểu diễn các liên kết trong các phân tử \(H_2, Cl_2, N_2\) bằng công thức electron và bằng công thức cấu tạo.

b)  Hãy cho biết thế nào là liên kết đơn, thế nào là liên kết ba, cho thí dụ.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây 

Bạn đang xem bài: Bài 13.13 trang 33 SBT Hóa học 10

Lời giải chi tiết

a) 

 2017 05 21 163503 Trường THPT Thu Xà

b) Mỗi cặp electron chung được biểu thị bằng một gạch nối và được coi là một liên kết.

Nếu giữa hai nguyên tử có một liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết đơn, thí dụ H – H ; Cl – Cl.

Nếu giữa hai nguyên tử có ba liên kết thì liên kết đó được gọi là liên kết ba, thí dụ  \(N \equiv N\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button