Vật lý

Bài 13.11 trang 38 SBT Vật lí 8

Đề bài

Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga \(A\) tới ga \(B\) trong \(15\) phút với vận tốc \(30km/h\). Tại ga \(B\) đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển động đều từ ga \(B\) đến \(C\) với vận tốc nhỏ hơn trước \(10km/h\). Thời gian đi từ ga \(B\) đến ga \(C\) là \(30\) phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là \(40 000N\).

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Bạn đang xem bài: Bài 13.11 trang 38 SBT Vật lí 8

Lời giải chi tiết

Ta có: 

t1 = 15 phút = 1/4h; v1 = 30km/h

v2 = 30 – 10 = 20 km/h; t2 = 30 phút = 1/2h

Quãng đường \(AB\) là: \(s_1 = v_1.t_1 = 30.{\dfrac{1}{4}} = 7,5km\)

Quãng đường \(BC\) là: \(s_2= v_2.t_2 = 20.{\dfrac{1}{2}} = 10km\)

Tổng quãng đường \(s = s_1 + s_2 = 17,5km = 17 500m\)

Công thức hiện là: \(A = F.S \\= 40 000.17 500 = 700 000 000J\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button