Hóa học

Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Câu 13.1.

Hợp chất có liên kết cộng hoá trị là

A. NaF.                            B. KBr.

C. \(CaF_2\).                   D. \(CCl_4\).

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây

Lời giải chi tiết:

NaF, KBr, CaF2 là các hợp chất ion chứa liên kết ion.

=> Chọn D 

Câu 13.2.

Hợp chất có liên kết ion là

A. \(H_2O\).                      B. \(NH_3\).         

C.\( CCl_4\)                       D. CsF.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Liên kết ion hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình (CsF)

=> Chọn D

Câu 13.3.

Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo đúng của hợp chất \(C_3H_6\) ?

2017 05 21 161512 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Công thức cấu tạo của \(C_3H_6\) là:

 capture 8 Trường THPT Thu Xà

=> Chọn B

Câu 13.4.

Công thức electron đúng của hợp chất \(PH_3\) là

2017 05 21 161523 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây

Lời giải chi tiết:

Công thức e của \(PH_3\) là:

capture 9 Trường THPT Thu Xà

=> Chọn A

Câu 13.5.

Cho độ âm điện của các nguyên tố : O = 3,44 ; G = 3,16 ; N = 3,04 ; C = 2,55 ; H = 2,20. Trong các hợp chất : \(H_2O, NH_3, HCl, CH_4\). Số hợp chất chứa liên kết cộng hoá trị có cực là

A. 1.                                  B. 2.   

C. 3.                                   D. 4.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 13.1; 13.2; 13.3; 13.4; 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây

Lời giải chi tiết:

H2O có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 1,24 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

NH3 có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 0,84 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

HCl có 0,4 < \(\Delta \chi \) = 0,96 < 1,7 => liên kết cộng hóa trị có cực

CH4 có \(\Delta \chi \) = 0,35 < 0,4 => liên kết cộng hóa trị không cực

=>Chọn C

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button