Môn toán

Bài 12 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho đẳng thức \(4.6 = 3.8\). Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức trên.

Lời giải chi tiết

Từ đẳng thức 4.6 = 3.8, ta có thế lặp được các phân số bằng nhau sau:

$$\frac{4}{3} = \frac{8}{6};\frac{4}{8} = \frac{3}{6};\frac{3}{4} = \frac{6}{8};\frac{8}{4} = \frac{6}{3}.$$

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button