Sinh học

Bài 1,2 mục II trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Bài tập 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Bạn đang xem bài: Bài 1,2 mục II trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Luật Bảo vệ môi trường ban hành nhằm ……………, …………… các hậu quả xấu do hoạt động của ………… và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Mọi người đều có …………… thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết:

Luật Bảo vệ môi trường ban hành nhằm ngăn chặnkhắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên.

Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường.

Bài tập 2

Hãy nêu 4 quy định chủ yếu đã biết của Luật Bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết:

4 quy định chủ yếu đã biết của Luật Bảo vệ môi trường.

– Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

– Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.

– Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

– Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button