Hóa học

Bài 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

Đề bài

Dãy gồm các ion \(X^+\),\(Y^-\) và nguyên tử M đều có cấu hình electron \(1s^22s^22p^6\). X, Y và M là các nguyên tố

Bạn đang xem bài: Bài 12.7 trang 30 SBT Hóa học 10

A. kali, clo và neon

B. natri, clo và neon

C. kali, canxi và nhôm

D. natri, flo và neon

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

ion duơng hình thành do sự nhường e

ion âm hình thành do sự nhận e

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
{X^ + }:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to X:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}3{s^1};Z = 11 \to X:Na\\
{Y^ – }:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to Y:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^5};{Z_Y} = 9\,\left( F \right)\\
M:1{s^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6} \to {Z_M} = 10\,\left( {Ne} \right)
\end{array}\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button