Hóa học

Bài 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Đề bài

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng điện tích hạt nhân bằng 16, nguyên tử X nhiều hơn nguyên tử Y một e. Tổng số e trong ion (\(YX_3)^-\) là 32. Xác định X, Y, Z.

Bạn đang xem bài: Bài 12.22 trang 31 SBT Hóa học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Gọi số e trong mỗi nguyên tử X, Y, Z lần lượt là x, y, z. Theo đề bài ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ \begin{gathered}x + y + z = 16 \hfill \\x – y = 1 \hfill \\3x + y + 1 = 32 \hfill \\\end{gathered}  \right.\)

Giải hệ phương trình ta thu được x, y, z

Lời giải chi tiết

Gọi số e trong mỗi nguyên tử X, Y, Z lần lượt là x, y, z. Theo đề bài ta có hệ phương trình đại số:

\(\left\{ \begin{gathered}x + y + z = 16 \hfill \\x – y = 1 \hfill \\3x + y + 1 = 32 \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}x = 8\left( O \right) \hfill \\y = 7\left( N \right) \hfill \\z = 1\left( H \right) \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

THPT Thu Xà 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button