Hóa học

Bài 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Đề bài

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các cation : \(Ca^{2+}, K^+\).

So sánh cấu hình electron của các cation đó với cấu hình electron nguyên tử của Ar và cho nhận xét.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết liên kết ion. Tại đây

Bạn đang xem bài: Bài 12.17 trang 31 SBT Hóa học 10

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
Ar:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}} \\
C{a^{2 + }}:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}} \\
{K^ + }:1{{\rm{s}}^2}2{{\rm{s}}^2}2{p^6}\underline {3{{\rm{s}}^2}3{p^6}} 
\end{array}\)

Nhận xét : Các cation \(Ca^{2+}, K^+\) có cấu hình electron giống cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ar đứng trước.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button