Hóa học

Bài 12.1 Trang 15 SBT Hóa học 9

Đề bài

Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau :

b121hh9 Trường THPT Thu Xà

Chú thích : Dấu X là có phản ứng hoá học xảy ra. 

Dấu O là không xảy ra phản ứng.

Hãy :

a)  Sửa lại những dấu x và o không đúng trong các ô của bảng.

b)  Bổ sung dấu x hoặc dấu o vào những dấu chấm trong các ô trống.

c)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra theo dấu x.

Bạn đang xem bài: Bài 12.1 Trang 15 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết về tính chất hóa học  và mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Ta có bảng về mối quan hệ giữa một kim loại với một số dung dịch muối:

giaib121hh9 Trường THPT Thu Xà

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra theo dấu x

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\)

\(Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\)

\(Zn + FeS{O_4} \to ZnS{O_4} + Fe\)

\(Fe + 2AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

\(Zn + 2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

\(Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button