Môn toán

Bài 11 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Hãy chỉ ra năm cách chọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại ta được tổng bằng 0 :

\({1 \over 2},{1 \over 3},{1 \over 6},0,{{ – 1} \over 2},{{ – 1} \over 3},{{ – 1} \over 6}\).

Ví dụ : \({{ – 1} \over 2} + {1 \over 3} + {1 \over 6} = 0.\)

Lời giải chi tiết

*Cách 1: \({{ – 1} \over 6} + 0 + {1 \over 6} = 0\)

* Cách 2: \({{ – 1} \over 2} + 0 + {1 \over 2} = 0\)

* Cách 3: \({{ – 1} \over 3} + 0 + {1 \over 3} = 0\)

* Cách 4: \({{ – 1} \over 2} + {1 \over 3} + {1 \over 6} = 0\)

* Cách 5: \({1 \over 2} + {{ – 1} \over 3} + {{ – 1} \over 6} = 0\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button