Môn toán

Bài 11 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

Từ đẳng thức : \(2.6 = 3.4\), ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau :

\(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{…}}{6};\dfrac{2}{{…}} = \dfrac{3}{6};\dfrac{3}{2} = \dfrac{6}{{…}};\)         

\(\dfrac{{…}}{2} = \dfrac{6}{3}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {2 \over 3} = {4 \over 6};{2 \over 4} = {3 \over 6};  \cr  & {3 \over 2} = {6 \over 4};{4 \over 2} = {6 \over 3} \cr} \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button