Hóa học

Bài 11.4* Trang 15 SBT Hóa học 9

Đề bài

Điều chế phân đạm amoni nitrat NH4NO3 bằng phản ứng của canxi nitrat Ca(NO3)2 với amoni cacbonat (NH4)2CO3.

Bạn đang xem bài: Bài 11.4* Trang 15 SBT Hóa học 9

a)  Viết phương trình hoá học.

b)   Phản ứng này thuộc loại phản ứng nào ? Vì sao phản ứng này có thể xảy ra được ?

c)   Cần phải dùng bao nhiêu tấn canxi nitrat và amoni cacbonat đế sản xuất được 8 tấn phân đạm amoni nitrat ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Viết và tính toán theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học :

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 ———> CaCO3 + 2NH4NO3

b) Phản ứng này thuộc loại phản ứng trao đổi giữa hai dung dịch muối. Phản ứng xảy ra được vì tạo thành chất kết tủa là CaCO3.

c) Tính khối lượng các chất tham gia :

Để sản xuất được 80 x 2 = 160 (tấn) NH4NO3 cần 96 tấn (NH4)2CO3 và 164 tấn Ca(NO3)2. Để sản xuất được 8 tấn NH4NO3 cần :

\(\dfrac{{96 \times 8}}{{160}} = 4,8(tấn )\,\,\,{(N{H_4})_2}C{O_3}\)

Và \(\dfrac{{164 \times 8}}{{160}} = 8,2(tấn )\,\,\,\,Ca{(N{O_3})_2}\).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button