Môn toán

Bài 108 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức: \(\displaystyle {{A}} = {\displaystyle {{2 \over 3} + {2 \over 5} – {2 \over 9}} \over {\displaystyle {4 \over 3} + {4 \over 5} – {4 \over 9}}} \) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Phân tích tử số và mẫu số thành tích của các thừa số, sau đó cùng chia tử số và mẫu số cho thừa số chung.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {{A}} = {\displaystyle {{2 \over 3} + {2 \over 5} – {2 \over 9}} \over {\displaystyle {4 \over 3} + {4 \over 5} – {4 \over 9}}} \)

\(\displaystyle A = {{2.\left( {\displaystyle {1 \over 3} + {1 \over 5} – {1 \over 9}} \right)} \over {4.\left( {\displaystyle {1 \over 3} + {1 \over 5} – {1 \over 9}} \right)}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}\) 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button