Môn toán

Bài 107 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Viết phân số \(\displaystyle {{14} \over {15}}\) dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Ta có \(14 =2.7 = 3.5\), từ đó viết phân số \(\displaystyle {{14} \over {15}}\) dưới dạng tích của hai phân số thích hợp, sau đó viết dưới dạng thương của hai phân số.

Lời giải chi tiết

Sử dụng tính chất phép nhân phân số ta tìm được :

\(\displaystyle {{14} \over {15}} = {2 \over 3}.{7 \over 5} = {2 \over 3}:{5 \over 7}\;;\;\)                    \(\displaystyle {{14} \over {15}} = {7 \over 5}.{2 \over 3} = {7 \over 5}:{3 \over 2} \)
\(\displaystyle {{14} \over {15}} = {2 \over 5}.{7 \over 3} = {2 \over 5}:{3 \over 7}\;;\;\)                      \(\displaystyle {{14} \over {15}} = {7 \over 3}.{2 \over 5} = {7 \over 3}:{5 \over 2}.  \)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button