Môn toán

Bài 106 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Một ô tô đi quãng đường \(AB\) với vận tốc \(40km/ h.\) Lúc về, xe đi quãng đường \(BA\) với vận tốc \(50km/ h.\) Thời gian cả đi lẫn về (không kể nghỉ) là \(4\) giờ \(30\) phút. Hỏi:

a) Thời gian ô tô đi \(1 km\) lúc đi ? Lúc về ?

b) Thời gian ô tô đi và về \(1km\)?

c) Độ dài quãng đường \(AB\) ? 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Lúc đi ô tô đi với vận tốc \(40km/ h\) tức là trong \(1\) giờ ô tô đi được \(40km\), suy ra ô tô đi hết \(1km\) trong \(\displaystyle 1:40 = {1 \over {40}}\) (giờ).

– Thời gian ô tô đi và về \(1km\) \(=\) Thời gian ô tô đi \(1 km\) lúc đi \(+\) Thời gian ô tô đi \(1 km\) lúc về.

– Tìm độ dài quãng đường \(AB\) theo bài toán vế hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Lời giải chi tiết

a) Thời gian ô tô đi \(1km\) lúc đi là :

                \(\displaystyle 1:40 = {1 \over {40}}\) (giờ)

Thời gian ô tô đi \(1km\) lúc về là :

                \(\displaystyle 1:50 = {1 \over {50}}\) (giờ)

b) Thời gian ô tô đi và về \(1km\) là :

                \(\displaystyle {1 \over {40}} + {1 \over {50}} ={5 \over {200}} + {4 \over {200}}= {9 \over {200}}\) (giờ)

c) Đổi :  \(4\) giờ \(30\) phút = \(\displaystyle {9 \over 2}\) giờ.

Quãng đường \(AB\) dài là :

               \(\displaystyle {9 \over 2}:{9 \over {200}}  = 100\left( {km} \right)\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button