Môn toán

Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,  45%,  216%

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Đưa các phần trăm về dạng phân số thập phân \(a\%  = \dfrac{a}{{100}}\)

Số thập phân gồm hai phần:

  – Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

  – Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
7\%  = \dfrac{7}{{100}} = 0,07;\\
45\%  = \dfrac{{45}}{{100}} = 0,45;\\
216\%  = \dfrac{{216}}{{100}} = 2,16
\end{array}\) 

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button