Môn toán

Bài 105 trang 30 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Một bể đang chứa lượng nước bằng \(\displaystyle {3 \over 4}\) dung tích bể. Người ta mở một vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ chảy được \(\displaystyle {1 \over 8}\) bể. Hỏi sau bao lâu thì bể đầy nước ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Tính số phần bể không có nước.

– Tính số giờ để bể đầy nước \(=\) Số phần bể không có nước \(:\) Số phần bể nước chảy được trong \(1\) giờ.

Lời giải chi tiết

Số phần bể không có nước là:

             \(\displaystyle 1 – {3 \over 4} = {4 \over 4} – {3 \over 4} = {1 \over 4}\) (bể)

Thời gian vòi nước chảy đầy bể là:

             \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 8} = {1 \over 4}.{8 \over 1} = 2\) (giờ)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button