Môn toán

Bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Bài 1

a) Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :

Bạn đang xem bài: Bài 104 : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

b1 tr22 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

Đây là hình tròn tâm O.

– Các bán kính có trong hình tròn là : ……..

– Các đường kính có trong hình tròn là : ………

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

b1b tr22 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

Đây là hình tròn tâm I.

b1b1 tr22 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thưc về bán kính và đường kính trong hình tròn :

– Bán kính : Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

– Đường kính : Đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Lời giải chi tiết:

a)

– Các bán kính có trong hình tròn là : OA, OB, OC, OD.

– Các đường kính có trong hình tròn là : AB, DC.  

b)

b1b11 tr22 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Vẽ hình tròn :

a) Tâm O, bán kính 3cm.

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm. 

Phương pháp giải:

– Chấm một điểm để làm tâm của hình tròn.

– Dùng compa, mở một khoảng bằng bán kính đã cho, đặt một chân cố định trùng với tâm, quay chân còn lại để tạo thành hình tròn. 

Lời giải chi tiết:

a) Tâm O, bán kính 3cm. 

b2a tr23 vbt t3t2 Trường THPT Thu Xà

b) Tâm tùy ý, bán kính 2cm. 

b2b tr23 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

 a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :

b3 tr23 vbt t3 t2 Trường THPT Thu Xà

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

hinh bai 1045 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thưc về bán kính và đường kính trong hình tròn :

– Bán kính : Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

– Đường kính : Đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm nằm trên đường tròn.

– Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau.

– Các đường kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau và gấp đôi bán kính của đường tròn đó.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường kính AB, đường kính MN trong hình tròn dưới đây :  

bai 104 hinh 8 vbt toan 3 tap 2 Trường THPT Thu Xà

b)

b3b1 tr23 vbt t3 t2 1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button