Môn toán

Bài 102* trang 29 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Viết số nghịch đảo của \(-2\) dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng: Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1.\)

Lời giải chi tiết

Số nghịch đảo của \(-2\) là \(\displaystyle {1 \over { – 2}}.\)

Ta có thể viết như sau :

\(\displaystyle {1 \over { – 2}} = {{ – 1} \over 2} = {{ – 6} \over {12}} \)\(\displaystyle = {{\left( { – 3} \right) + \left( { – 2} \right) + \left( { – 1} \right)} \over {12}} \)\(\displaystyle = {{ – 1} \over 4} + {{ – 1} \over 6} + {{ – 1} \over {12}} \)\(\displaystyle = {1 \over { – 4}} + {1 \over { – 6}} + {1 \over { – 12}}\)

Ta có \(\displaystyle {1 \over { – 4}}\) là nghịch đảo của \(-4\); \(\displaystyle {1 \over { – 6}}\) là nghịch đảo của \(-6\); \(\displaystyle {1 \over { – 12}}\) là nghịch đảo của \(-12.\)

Vậy số nghịch đảo của \(-2\) được viết dưới dạng tổng nghịch đảo của ba số nguyên là \(-4\;;\; -6\;;\; -12.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button