Vật lý

Bài 10 trang 49 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Phát biểu nào sau đây về sự điều tiết của mắt là sai?

Related Articles

A. Khoảng cách từ vật quan sát đến mắt nhưng vị trí ảnh qua mắt không đổi.

B. Sự điều tiết của mắt tác động đến thể thủy tinh của mắt.

C. Hoạt động của cơ vòng đỡ thể thủy tinh xảy ra như một phản xạ tự nhiên của mắt.

D. Sự co giản của cơ vòng đỡ thể thủy tinh khiến con ngươi mở lớn hoặc thu nhỏ.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button