Vật lý

Bài 10 trang 210 SGK Vật lí 10

Đề bài

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.10J/kg. Câu nào dưới đây đúng?

Related Articles

A. Một lượng nước bất kì cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10J để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10J để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là 2,3.10J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1 kg chất đó ở nhiệt độ sôi.

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.10J/kg => Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là 2,3.10J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button