Môn toán

Bài 1 trang 86 SGK Toán 5

Đề bài

Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

h57 tr86 sgk t5 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 86 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào tính chất của hình tam giác.

Lời giải chi tiết

Hình tam giác ABC có : 

            Ba góc là góc A, góc B, góc C.

            Ba cạnh là AB, AC, BC.

Hình tam giác DEG có :

            Ba góc là : góc D, góc E, góc G.

            Ba cạnh là: DE, DG, EG.

Hình tam giác KMN có :

           Ba góc là: góc M, góc K, góc N.

           Ba cạnh là MK, MN, KN.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 86 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button