Sinh học

Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10

Đề bài

Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

c1 trang 78 sgk sinh 10 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

Giảm phân I xảy ra qua bốn kì là kì đầu I, kì giữa I, kì sau I và kì cuối I

* Kì đầu I: Các NST tương đồng bắt đôi (tiếp hợp) với nhau có thể xảy ra trao dổi chéo, sau tiếp hợp các NST dần co xoắn lại, thoi vô sắc hình thành và một số sợi thoi đính với tâm động của NST. Màng nhân và nhân con tiêu biến.

* Kì giữa I: Các NST kép bắt đôi và co xoắn cực đại di chuyển về mặt phẳng xích đạo, xếp thành hai hàng. Thoi vô sắc từ các cực tế bào chỉ đính vào một phía của mỗi NST kép.

* Kì sau I:

Mỗi NST kép trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng di chuyển theo thoi I
vô sắc về các cực của tế bào.

* Kì cuối I:

Sau khi đi về cực của tế bào, các NST dần dãn xoắn. Màng nhân và nhân con dần dần xuất hiện. Thoi vô sắc tiêu biến. Sau đó là quá trình phân chia chất tế bào tạo nên hai tế bào con có số lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa.

Sau khi kết thúc giảm phân I, các tế bào bước vào giảm phân II mà không nhân đôi NST.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button