Môn toán

Bài 1 trang 8 SGK Toán 5

Đề bài

Đọc các phân số thập phân: 

\(\dfrac{9}{10}\);        \( \dfrac{21}{100}\);      \( \dfrac{625}{1000}\);       \( \dfrac{2005}{1000000}\).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 8 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Để đọc phân số, ta đọc tử số, đọc “phần” rồi sau đó đọc mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{9}{10}\): Chín phần mười;

\( \dfrac{21}{100}\): Hai mươi mốt phần trăm;

\( \dfrac{625}{1000}\): Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

\( \dfrac{2005}{1000000}\): Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button