Môn toán

Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Đề bài

Điền dấu \(>, <, =\)  vào chỗ chấm:

 \(\dfrac{4}{11}… \dfrac{6}{11}\)                             \(\dfrac{6}{7}… \dfrac{12}{14}\)

 \(\dfrac{15}{17}… \dfrac{10}{17}\)                             \(\dfrac{2}{3}… \dfrac{3}{4}\)

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) Trong hai phân số cùng mẫu số: 

– Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

– Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

– Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử sổ của chúng.

Lời giải chi tiết

+) \(\dfrac{4}{11}< \dfrac{6}{11}\);                                        

+) \(\dfrac{15}{17}> \dfrac{10}{17}\);

+) \(\dfrac{6}{7} = \dfrac{6\times 2}{7 \times 2} = \dfrac{12}{14} \) 

Vậy \(\dfrac{6}{7}  = \dfrac{12}{14} \) ;

+) \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{2\times 4}{3 \times 4} = \dfrac{8}{12} \) ;                         \(\dfrac{3}{4} = \dfrac{3\times 3}{4 \times 3} = \dfrac{9}{12} \)

Mà \(\dfrac{8}{12} < \dfrac{9}{12} \)       

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4} \).     

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2 trang 7 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button