Sinh học

Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Đề bài

Thế nào là vận chuyển thụ động?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại Vận chuyển thụ động

Lời giải chi tiết

Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Trong phương thức vận chuyển này, các chất từ nơi có nồng độ cao khuếch tán đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.

Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:

– Trực tiếp khuếch tán qua lớp phôtpholipit kép.

– Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button