Môn toán

Bài 1 trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống :

a

\({4 \over {21}}\)

 

\({2 \over 5}\)

\({1 \over {14}}\)

b

\({5 \over {21}}\)

\({2 \over {27}}\)

 

 

a + b

 

\({5 \over {27}}\)

\({7 \over {10}}\)

 

a – b

 

 

 

\({3 \over 7}\)

 

Lời giải chi tiết

a

\({4 \over {21}}\)

\({1 \over 9}\)

\({2 \over 5}\)

\({1 \over {14}}\)

b

\({5 \over {21}}\)

\({2 \over {27}}\)

\({3 \over {10}}\)

\({{ – 5} \over {14}}\)

a + b

\({3 \over 7}\)

\({5 \over {27}}\)

\({7 \over {10}}\)

\({{ – 2} \over 7}\)

a – b

\({{ – 1} \over {21}}\)

\({1 \over {27}}\)

\({1 \over {10}}\)

\({3 \over 7}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button