Hóa học

Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 9

Đề bài

Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác thì tạo ra:

a) Chất khí;                          b) Chất kết tủa.

Viết phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) Muối tác dụng với 1 chất tạo ra chất khí => chọn các muối cacbonat hoặc muối sunfit tác dụng với axit mạnh.

b) Ta dựa vào bảng tính tan của muối để chọn các muối không tan (BaSO4, AgCl, BaCO3…) hoặc bazơ không tan, từ đó tìm ra muối và chất tham gia phản ứng còn lại

Lời giải chi tiết

a) Tạo ra chất khí, ví dụ muối cacbonat (CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) hoặc dung dịch muối sunfit (Na2SO3) tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng):

CaCO3 + H2SO4 \( \to\) CaSO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + 2HCl \( \to\) 2NaCl + CO2 + H2O

Na2SO3 + H2SO4 \( \to\) Na2SO4 + SO2 + H2O

b) Tạo chất kết tủa, ví dụ dung dịch muối (BaCl2, Ba(CH3COO)2, Ba(NO3)2,…) tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa BaSO4.

BaCl2 + H2SO4 \( \to\) BaSO4 + 2HCl

Ba(CH3COO)2 + H2SO4 \( \to\) BaSO4 + 2CH3COOH

Hoặc những dung dịch muối bari tác dụng với dung dịch muối cacbonat (Na2CO3, K2CO3) tạo ra BaCO3 kết tủa.

Ba(NO3)2 + Na2CO3 \( \to\) BaCO3 + 2NaNO3

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button