Hóa học

Bài 1 trang 30 SGK Hoá học 10

Đề bài

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Ví dụ: 1s22s22p63s1

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Ví dụ: 1s22s22p5

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 1s22s22p63s23p63d64s2

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Ví dụ: [Xe]4f25d06s2

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button