Hóa học

Bài 1 trang 27 SGK Hoá học 10

Đề bài

Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Tương tự với các nguyên tố p, d, f.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\)

Nhận thấy e cuối cùng được điền vào phân lớp s nên X thuộc nguyên tố s.

Đáp án A

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button