Lịch sử

Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Quan sát bức ảnh hình 1, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 8

bai 71 trang 14 Trường THPT Thu Xà

1) Điền tên của bức ảnh (Ảnh)

2) Mô tả vài nét chính về nội dung của bức ảnh. Sự kiện này nói về điều gì

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục I. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX. Quốc tế thứ hai

Lời giải chi tiết

bai 71 giai trang 14 Trường THPT Thu Xà

1)

2) – Nét chính về nội dung của bức ảnh: Công nhân nổi dậy biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm.

    – Sự kiện này nói đến: Nhận thức của công nhân đã phát triển lên một bước mới và sự ảnh hưởng sâu rộng của chủ nghĩa Mác => Tạo điều kiện cho sự thành lập các tổ chức chính trị riêng của giai cấp công nhân.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button