Hóa học

Bài 1 trang 133 SGK Hoá học 9

Đề bài

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau : C3H8 ; C3H6 ; C3H4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Gợi ý: 

C3H8 : Chỉ chứa liên kết đơn

C3H6 : Chứa 1 liên kết đôi hoặc mạch vòng

C3H: Chứa 1  liên kết ba, 2 liên kết đôi và mạch vòng

Lời giải chi tiết

Để viết công thức cấu tạo các chất ta nên xem xét chất đó thuộc loại nào, trong số các hiđrocacbon đã học để viết công thức cấu tạo cho phù hợp.

a. C3H8 có công thức giống CH4 (CnH2n+2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết đơn: CH3-CH2-CH3

Công thức cấu tạo thu gọn:

screenshot 2022 03 21 141144 Trường THPT Thu Xà

b. C3H6 công thức phân tử giống C2H4 (CnH2n) nên công thức cấu tạo có 1 liên kết đôi CH2=CH-CH3 và mạch vòng: capture Trường THPT Thu Xà

Công thức cấu tạo thu gọn:

screenshot 2022 03 21 141325 Trường THPT Thu Xà

c. C3H4 công thức phân tử giống C2H2 (CnH2n-2) nên có công thức cấu tạo có 1 liên kết ba \(CH \equiv C – C{H_3}\); 2 nối đôi CH2=C=CH2 và mạch vòng: capture 1 Trường THPT Thu Xà

Công thức cấu tạo thu gọn:

screenshot 2022 03 21 141354 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button