Lịch sử

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Dựa vào lược đồ hình 33 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy:

Bạn đang xem bài: Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Lịch sử 8

1) Ghi tên những thuộc địa của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

2) Tô màu khác nhau những thuộc địa của các nước đế quốc nói trên vào lược đồ hình 1.

bai 61 trang 14 Trường THPT Thu Xà

3) Cho biết đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục II. Chuyển biến quan trọng ở các nước đế quốc

Lời giải chi tiết

1) Những thuộc địa của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

– Anh: Niu Dilân, Ôxtrâylia, Ấn Độ, Ai Cập, Xu-đăng, Nam Phi, Canađa,…

– Pháp: An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ma-đa-ga-xca, Việt Nam, Lào, Campuchia,…

2) Tô màu khác nhau những thuộc địa của các nước đế quốc nói trên vào lược đồ hình 1

bai 61 giai trang 14 1 Trường THPT Thu Xà

3) Đế quốc nào có thuộc địa nhiều nhất trên thế giới. Vì sao?

– Anh có nhiều thuộc địa nhất vì đây là một nước đế quốc phát triển từ sớm, kĩ thuật hàng hải phát triển.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button