Sinh học

Bài 1 mục III trang 28,29 Vở bài tập Sinh học 9

Đề bài

Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Bạn đang xem bài: Bài 1 mục III trang 28,29 Vở bài tập Sinh học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lý thuyết Sự phát sinh giao tử

Lời giải chi tiết

Quá trình phát sinh giao tử đực:

– Tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra tinh nguyên bào.

– Tinh nguyên bào qua kì trung gian tạo thành tinh bào bậc I

– Qua giảm phân I tạo thành 2 tinh bào bậc 2

– Qua giảm phân 2, tạo thành 4 tinh trùng mang n NST.

Quá trình phát sinh giao tử cái

– Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào.

– Noãn nguyên bào qua kì trung gian tạo ra noãn bào bậc 1.

– Qua giảm phân I tạo 1 noãn bào bậc 2 (kích thước lớn) và 1 thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ).

– Qua giảm phân 2, tạo ra 1 trứng (kích thước lớn) và 3 thể cực (kích thước nhỏ).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button