Sinh học

Bài 1 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Đề bài

Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Bạn đang xem bài: Bài 1 mục III trang 146 Vở bài tập Sinh học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lý thuyết Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Lời giải chi tiết

Nội dung phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường:

– Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan

– Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam

Nội dung khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường:

– Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp

– Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button