Sinh học

Bài 1 mục II trang 152 Vở bài tập Sinh học 9

Đề bài

Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của các nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không?

Bạn đang xem bài: Bài 1 mục II trang 152 Vở bài tập Sinh học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Các nhân tố sinh thái thay đổi dẫn đến sự biến đổi của các sinh vật để thích nghi với điều kiện sống

Lời giải chi tiết

Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của các nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật.

Vì các sinh vật cần có những đặc điểm hình thái giúp thích nghi với môi trường sống, tức là đặc điểm hình thái của sinh vật chịu sự ảnh hưởng của nhân tố sinh thái.

Ví dụ: phân biệt cây ưa sáng với cây ưa bóng, cây ưa ẩm với cây chịu hạn,…

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Sinh học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button