Môn toán

Bài 1, 2 trang 75 SGK Toán 3

Bài 1

Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

b1 tr 75 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện tìm kết quả phép chia bằng bảng chia theo cách sau :

b1 tr75 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

b1a tr 75 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

 Điền số thích hợp:

h67 tr 75 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

h671 tr 75 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

 

Bài 3

Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được \(\frac{1}{4}\)quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Phương pháp giải:

– Số trang sách Minh đã đọc = Số trang sách của quyển truyện : 4

– Số trang còn lại Minh phải đọc = Số trang sách của quyển truyện – Số trang sách Minh đã đọc.

Lời giải chi tiết:

Số trang sách Minh đã đọc là

132 : 4 = 33 (trang)

Minh còn phải đọc số trang sách là

132 – 33 = 99 (trang)

Đáp số: 99 trang

Bài 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

bai 4 trang 76 sgk toan 3 Trường THPT Thu Xà

Hãy xếp thành hình chữ nhật.

hinh chu nhat 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Học sinh xếp hình.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 4 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button