Môn toán

Bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2

11 – 2 =                        12 – 3 =                       13 – 4 = 

11 – 3 =                        12 – 4 =                       13 – 5 = 

11 – 4 =                        12 – 5 =                       13 – 6 = 

11 – 5 =                        12 – 6 =                       13 – 7 = 

11 – 6 =                        12 – 7 =                       13 – 8 = 

11 – 7 =                        12 – 8 =                       13 – 9 = 

11 – 8 =                        12 – 9 = 

11 – 9 =       

         

14 – 5 =             15 – 6 =               16 – 7 =             17 – 8 = 

14 – 6 =             15 – 7 =              16 – 8 =             17 – 9 = 

14 – 7 =             15 – 8 =              16 – 9 = 

14 – 8 =             15 – 9 =                                       18 – 9 = 

14 – 9 = 

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

11 – 2 = 9                       12 – 3 = 9                      13 – 4 = 9

11 – 3 = 8                       12 – 4 = 8                      13 – 5 = 8

11 – 4 = 7                       12 – 5 = 7                      13 – 6 = 7

11 – 5 = 6                       12 – 6 = 6                      13 – 7 = 6

11 – 6 = 5                       12 – 7 = 5                      13 – 8 = 5

11 – 7 = 4                       12 – 8 = 4                      13 – 9 = 4

11 – 8 = 3                       12 – 9 = 3

11 – 9 = 2

         

14 – 5 = 9         15 – 6 = 9          16 – 7 = 9          17 – 8 = 9

14 – 6 = 8          15 – 7 = 8         16 – 8 = 8          17 – 9 = 8

14 – 7 = 7          15 – 8 = 7         16 – 9 = 7

14 – 8 = 6            15 – 9 = 6                                      18 – 9 = 9

14 – 9 = 5

Bài 2

Tính:

5 + 6 – 8 =                         9 + 8 – 9 =                          3 + 9 – 6 =

8 + 4 – 5 =                         6 + 9 – 8 =                          7 + 7 – 9 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

5 + 6 – 8 = 3                     9 + 8 – 9 = 8                       3 + 9 – 6 = 6

8 + 4 – 5 = 7                     6 + 9 – 8 = 7                       7 + 7 – 9 = 5

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button