Môn toán

Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

Bài 1

Tính :

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

bai 1 trang 66 toan 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

giai bai 1 trang 66 toan 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

 Tìm \(x\):

a) \(x\) + 9 = 27;                  b) 7 + \(x\) = 35;

c) \(x\) + 8 = 46.

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 9 = 27   

          \(x\) = 27 – 9 

          \(x\) = 18                                     

 b) 7 + \(x\) = 35

           \(x\) = 35 – 7

           \(x\) = 28

c) \(x\) + 8 = 46

          \(x\) = 46 – 8

          \(x\) = 38.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button