Môn toán

Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

Bài 1

Tính:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2

1 trang 65 toan2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

h95 sgk t2 tr 65 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

2 trang 65 toan2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính. 

– Nối phép tính với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

h96 tr 65 sgk t2 Trường THPT Thu Xà


 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button