Môn toán

Bài 1, 2 trang 165 SGK Toán 5

Bài 1

Tính:

a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút               b) 5,4 giờ + 11,2 giờ

14 giờ 26 phút  5 giờ 42 phút                        20,4 giờ  12, 8 giờ 

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Đối với phép trừ: nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần chuyển đổi   đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhỏ hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Lời giải chi tiết:

tr 165 b1 lg Trường THPT Thu Xà

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165, 166 SGK Toán 5: Tại đây

Bài 2

Tính:

a) 8 phút 54 giây × 2                                 b) 4,2 giờ × 2

38 phút 18 giây : 6                                        37,2 phút : 3

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Lời giải chi tiết:

1657152081 57 a1 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button