Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 74 SGK Toán 3

Bài 1

Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

b1 tr 74 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân đã cho, từ các số dóng theo chiều mũi tên từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, gặp nhau ở đâu thì đó là kết quả cần tìm.

Ví dụ : 

b1 tr 74 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

b1a tr 74 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

h64 tr 74 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân với nhau, nhẩm giá trị phép nhân rồi điền kết quả vào ô trống.

– Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

h641 tr 73 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Trong hội khỏe Phù Đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được \(8\) huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp \(3\) lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương ?

Phương pháp giải:

Vàng : 8 huy chương

Bạc gấp Vàng : 3 lần

Tất cả : … huy chương ?

– Tìm số huy chương Bạc : Lấy số huy chương vàng nhân với 3.

– Tính tổng của số huy chương vàng với số huy chương bạc.

Lời giải chi tiết:

Số huy chương bạc là:

       \(8 \times 3 = 24\) (huy chương)

Tổng số huy chương là:

      \(8 + 24 = 32\) (huy chương)

                     Đáp số: \(32\) huy chương.

Cách khác :

Tóm tắt

b3 tr 74 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Số huy chương vàng là \(1\) phần, số huy chương bạc là \(3\) phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

       \(1 + 3 = 4\) ( phần)

Tổng số huy chương là:

        \(8 \times 4 = 32\) ( huy chương)

                        Đáp số: \(32\) huy chương.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button