Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 3

Bài 1

Tính:

h61 tr 72 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h611 tr 72 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Có \(234\) học sinh xếp hàng, mỗi hàng có \(9\) học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu hàng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9 học sinh : 1 hàng

234 học sinh : … hàng ?

Muốn tìm số hàng xếp được ta lấy 234 học sinh chia cho số học sinh trong một hàng.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số hàng là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số : 26 hàng.

Bài 3

Viết (theo mẫu).

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

 

 

 

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

 

 

 

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi nhiều lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 111kg

600 giờ : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button