Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2

Bài 1

Tìm x:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2

a) 15 – x = 10;              15 – x = 8;                42 – x = 5

b) 32 – x = 14;              32 – x = 18;               x – 14 = 18

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 15 – x = 10;                    15 – x = 8;

           x = 15 – 10                     x = 15 – 8

           x = 5                              x = 7

42 – x = 5

       x = 42 – 5

       x = 37

 

b) 32 – x = 14;                   32 – x = 18;

           x = 32 – 14                    x = 32 – 18

           x = 18                           x = 14

x – 14 = 18

       x = 18 + 14

       x = 32

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

bai 2 trang 72 toan 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

giai bai 2 trang 72 toan 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 35 ô tô

Còn lại : 10 ô tô

Rời bến : … ô tô ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số xe ô tô ban đầu trong bến trừ đi số ô tô còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số ô tô rời bến là:

35 – 10 = 25 (ô tô)

Đáp số: 25 ô tô.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button