Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3

Bài 1

h56 tr 70 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h571 tr 70 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Mỗi giờ có \(60\) phút. Hỏi \(\dfrac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số phút của một giờ chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ: 60 phút

\(\dfrac{1}{5}\) giờ: … phút?

Bài giải

\(\dfrac{1}{5}\) giờ có số phút là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Đáp số: \(12\) phút.

Bài 3

Có \(31m\) vải, may mỗi bộ quần áo hết \(3m\). Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép chia 31: 3

– Thương của phép chia là số bộ quần áo may được; số dư là số mét vải còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 31m vải

Mỗi bộ quần áo: 3m

May nhiều nhất: …. bộ?

Còn thừa: ….m?

Bài giải

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Như vậy có thể may được nhiều nhất là \(10\) bộ quần áo và còn thừa \(1 m\) vải.

       Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button