Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

Bài 1

Tính:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

b1 tr 63 sgk toan hoc 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phái sang trái.

Lời giải chi tiết:

h93 sgk t2 tr 64 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính sao các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h94 sgk t2 tr 63 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Vải xanh                           : 34dm

Vải tím ngắn hơn vải xanh : 15dm

Vải tím                             : …dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của mảnh vải xanh trừ đi 15dm.

Lời giải chi tiết:

Mảnh vải màu tím dài số đề-xi-mét là :

34 – 15 = 19 (dm)

Đáp số: 19dm.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button