Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 3

Bài 1

Tính:

h58 tr 71 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h581 tr 71 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Một lớp học có \(33\) học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn \(2\) chỗ ngồi. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

2 học sinh : 1 bàn

33 học sinh : … bàn ?

Phương pháp giải

– Thực hiện phép chia số học sinh cho 2.

– Nếu phép chia có dư thì cần thêm một bàn nữa.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(33 : 2 = 16\) (dư \(1\))

Số bàn có \(2\) học sinh ngồi là \(16\) bàn, còn dư \(1\) học sinh nên cần thêm \(1\) bàn nữa

Vậy cần có ít nhất số bàn là:

   \(16 + 1 = 17\) ( bàn)

         Đáp số: \(17\) bàn.

Bài 3

Vẽ một hình tứ giác có \(2\) góc vuông.

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke và bút chì vẽ hình có 4 cạnh và hai góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Tứ giác có 2 góc vuông như hình sau :

b3 tr 71 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

 b4 tr 71 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

 Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho ta được cách ghép cần tìm. 

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp thành hình sau:

b4a tr 71 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

hoặc : 

tr71 sgk t3 Trường THPT Thu Xà

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button