Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2

15 – 6 =                      14 – 8 =                   15 – 8 =                  15 – 9 =

16 – 7 =                      15 – 7 =                  14 – 6 =                  16 – 8 =

17 – 8 =                      16 – 9 =                  17 – 9 =                  14 – 5 =

18 – 9 =                      13 – 6 =                  13 – 7 =                  13 – 9 =

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

15 – 6 = 9                           14 – 8 = 6 

16 – 7 = 9                           15 – 7 = 8

17 – 8 = 9                           16 – 9 = 7

18 – 9 = 9                           13 – 6 = 7

15 – 8 = 7                           15 – 9 = 6

14 – 6 = 8                           16 – 8 = 8

17 – 9 = 8                           14 – 5 = 9

13 – 7 = 6                           13 – 9 = 4

Bài 2

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2

15 – 5 – 1 =                  16 – 6 – 3 =                     17 – 7 – 2 =

15 – 6 =                       16 – 9 =                          17 – 9 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

15 – 5 – 1 = 9                 16 – 6 – 3 = 7                    17 – 7 – 2 = 8

15 – 6 = 9                      16 – 9 = 7                         17 – 9 = 8

Bài 3

 Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 7;                   72 – 36

b) 81 – 9;                   50 – 17.

Phương pháp giải:

 – Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h97 tr68 sgk t2 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò ?

Phương pháp giải:

 Mẹ                             : 50 l sữa

Chị vắt được ít hơn mẹ : 18l sữa

Chị                             : … lít sữa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít sữa mẹ vắt được trừ đi 18 l.

Lời giải chi tiết:

Chị vắt được số lít sữa bò là:

50 – 18 = 32 (lít)

Đáp số: 32l sữa bò. 

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button