Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2

Bài 1

Tính nhẩm:

Bạn đang xem bài: Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2

14 – 5 =                        14 – 7 =                   14 – 9 =

14 – 6 =                        14 – 8 =                   13 – 9 = 

Phương pháp giải:

 Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 – 5 = 9                       14 – 7 = 7                  14 – 9 = 5

14 – 6 = 8                       14 – 8 = 6                  13 – 9 = 4

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 84 – 47;                   30 – 6;                   74 – 49;

b) 62 – 28;                   83 – 45;                  60 – 12.

Phương pháp giải:

– Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

b2 tr64 sgk t2 Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x\) – 24 = 34;                   b) \(x\) + 18 = 60;

c) 25 + \(x\) = 84.

Phương pháp giải:

 – Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

– Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) – 24 = 34

           \(x\) = 34 + 24

           \(x\) = 58

b) \(x\) + 18 = 60   

            \(x\) = 60 – 18        

            \(x\) = 42 

c) 25 + \(x\) = 84

            \(x\) = 84 – 25

            \(x\) = 59.

Bài 4

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 84 ô tô

Ô tô : 45 ô tô

Máy bay : … chiếc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 84 trừ đi số ô tô đã cho.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đó có số máy bay là:

84 – 45 = 39 (máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.

  THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button